Privacy Statement

Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywet van kracht. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. We hebben onze privacystatements in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels, deze zijn binnenkort hier beschikbaar.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Women in Sales B.V. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

In overeenstemming met de WBP heeft Women in Sales B.V. haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Women in Sales B.V. hecht veel belang aan uw privacy. Wij hebben om die reden een privacybeleid opgesteld dat beschrijft hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en bewaren.

Gegevens

 1. U kunt door Women in Sales B.V. gevraagd worden om uw (persoonlijke) gegevens te verstrekken. Ook kunt u tijdens het gebruik van de website gevraagd worden uw persoonlijke gegevens in te voeren. De persoonlijke gegevens waarnaar wij kunnen vragen zijn onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren. Andere gegevens zijn onder andere opleiding, beroep, werkervaringen of taal. De (persoonlijke) gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het daarbij aangegeven doel en/of in overeenstemming met dit privacybeleid.
 2. Informatie die u op de openbare delen van onze site plaats zijn toegankelijk voor en zullen worden gebruikt door anderen over de hele wereld. De toegang tot onze database is beperkt tot legale gebruikers, uitsluitend aangeslotene bij Women in Sales B.V.  kunnen de gegevens raadplegen  (en overigens niet downloaden), doch wij kunnen op geen enkele wijze garanderen dat onbevoegden geen toegang zullen krijgen. Wij verzoeken u dan ook geen privacy gevoelige informatie op de site te zetten. Uiteraard doen wij er alles aan om uw privacy te beschermen.
 3. Wij gebruiken de informatie die u aan ons verstrekt om onze producten en diensten te ontwikkelen, leveren en verbeteren, en om onze sites te beheren en te verbeteren. Met de gegevens die wij verzamelen houden wij u op de hoogte van onze producten en diensten, software-updates, advertenties en eventuele evenementen. Als u dit niet wenst kunt u op elk gewenst moment dit aan ons doorgeven. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor interne doeleinden, zoals onderzoek om de producten en diensten en communicatie te verbeteren.

Openbaarmaking van gegevens aan derden

 1. Wij kunnen uw gegevens ter beschikking stellen aan bedrijven die zijn verbonden aan Women in Sales B.V., die ons ondersteuning bieden bij de verzorging en verstrekking van onze producten en diensten.
 2. Wij zullen de gegevens niet verkopen of anderszins overdragen aan niet-aangesloten derden zonder uw toestemming.
 3. Wij kunnen uw gegevens openbaar maken indien dit (redelijkerwijs) noodzakelijk is bij wet, of in het kader van ordehandhaving of zaken van (algemeen) publiek belang, of om onze overeenkomst of algemene voorwaarden af te dwingen, of om onze dienstverlening of gebruikers te beschermen. In het geval van een reorganisatie of overgang van onderneming of fusie of verkoop, worden alle (persoonlijke) gegevens die wij hebben verzameld aan de desbetreffende derde partij overgedragen.

Cookies

 1. Bij gebruik van de website van Women in Sales B.V. kan informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Sommige advertenties en andere commerciële uitingen op de websites van Women in Sales B.V. worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze advertenties of uitingen kunnen gebruik maken van uw IP adres, cookies plaatsen en/of gebruik maken van technieken met een vergelijkbaar doel (bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan u vertoond zijn). Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de eigen cookies van Women in Sales B.V..Het gebruik van cookies  door anderen is  onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Women in Sales B.V. maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie die daaruit voortvloeit.
 2. U kunt cookies uitzetten via uw browserinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor het gebruik van de website van Women in Sales B.V.

Aanpassen persoonsgegevens

 1. U kunt te allen tijden uw persoonsgegevens herzien, wijzigen of verwijderen. U kunt dan inloggen op uw account, en uw profielgegevens aanpassen.

Wijziging van beleid

 1. Wij behouden te allen tijde het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen, veranderen of aan te vullen en eventuele veranderingen zullen aan u kenbaar gemaakt worden.

Informatie overdracht

 1. De informatie kan door ons worden overgedragen naar onze servers in andere landen, aangezien het bedrijf vestigingen over de hele wereld heeft. Alle informatieoverdracht geschiedt conform wet- en regelgeving in Nederland en de EU ten aanzien van gegevensbescherming.

Vragen?

Indien u vragen hebt over het privacybeleid of de verwerking van gegevens, kunt u contact met ons opnemen.

Women in Sales B.V. Amsterdam,

Laatst bijgewerkt in mei 2018

Vacatures & nieuws ontvangen?

  Naam

  E-mailadres

  Nieuwsgierig geworden?

  Dat mag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen je vertellen wat alle mogelijkheden zijn.