Aftermovie Women in Sales Awards

Aftermovie Women in Sales Awards
november 21, 2018 elles

Aftermovie Women in Sales Awards

“More diverse teams bring more diverse thinking, which brings innovation”

Gelijkwaardigheid

In een duurzame economie wordt het onderwerp gelijkwaardigheid steeds belangrijker. Onbewust heeft iedereen bepaalde biasen. Door iedereen gelijke kansen te bieden op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, in de politiek en op de arbeidsmarkt (en dan vooral in top- en managementfuncties), kunnen we de economie enorm stimuleren. Tevens zal dit bijdragen aan een betere samenleving.

Het implementeren van nieuwe wettelijke kaders voor gelijkwaardigheid voor vrouwen in een zakelijke omgeving is hierin cruciaal. Women in Sales draagt hier dagelijks aan bij door de diversiteit binnen bedrijven te verbeteren en deze bedrijven te helpen met hun doelstellingen en diversiteitsstrategie.

“Als Nederland de arbeidsparticipatie van vrouwen in lijn zou brengen met de best presterende landen van West-Europa zou dit kunnen leiden tot een toename in bbp van meer dan €100 miljard”.
(bron: McKinsey)

Het in lijn brengen van de arbeidsparticipatie gebeurt natuurlijk niet vanzelf, dit vergt grote aanpassingen en investeringen binnen bedrijven en het onderwijs.
Hierom heeft Women in Sales de DevelopHER Academy ontwikkeld, om ook op het gebied van kennis, kunde en ontwikkeling haar steentje bij te dragen en bedrijven te helpen met het aantrekken van meer vrouwelijk sales talent.

En natuurlijk dragen wij hieraan bij door de Women in Sales Awards te organiseren, om hiermee awareness te creëren en samen te werken met bedrijven die echt van toegevoegde waarde willen zijn op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid.

De Women in Sales Awards 2018 was een groot succes en wij verheugen ons op de volgende editie. U ook?